Ruime openingstijden Wij zijn ook 's avonds geopend
Snelle afspraak? Binnen 48 uur een 1e afspraak
Sportspreekuur Ook op lokatie in Lunteren

Geriatriefysiotherapie

Wat doet de geriatriefysiotherapeut?

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen komen doorgaans in aanraking met de geriatriefysiotherapeut. Deze heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De zeventigjarige die bij het tennissen een elleboogblessure oploopt, zal daarentegen bij een algemeen of een sportfysiotherapeut terecht komen. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers.
 
Wat doet de geriatriefysiotherapeut?

Kwaliteit en vergoeding

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister geriatriefysiotherapie. Geregistreerde geriatriefysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.
Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, kan men na de twintigste behandeling veelal in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed.

Parkinsonnet

Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen), verdeeld over 71 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.
 
Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. Ze faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.
 
Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt!

Betere ouderenfysiotherapie in de regio Gelderse Vallei

Goede communicatie tussen zorgverleners is essentieel voor het leveren van adequate zorg. Het komt regelmatig voor dat een patiënt in het ziekenhuis door een fysiotherapeut wordt behandeld. Vervolgens revalideert de patiënt in een verpleeghuis waar hij door de tweede fysiotherapeut wordt behandeld. Na de revalidatie wordt de patiënt dan in de thuissituatie door de derde fysiotherapeut behandeld. Vooral voor oudere patiënten kan deze wisseling van behandelaar lastig zijn vanwege de toch al vaak complexe hulpvraag. 

Netwerk ouderenfysiotherapie Gelderse Vallei

De geriatriefysiotherapeut is specialist op het gebied van fysiotherapie bij ouderen. Om deze veranderingen van behandelaar vloeiend te laten verlopen wordt momenteel door de geriatriefysiotherapeuten in de regio Gelderse Vallei een netwerk ouderenfysiotherapie opgezet.
 
Op deze website vindt u informatie over het Netwerk ouderenfysiotherapie Gelderse Vallei en alle adressen van de deelnemende therapeuten: