Ruime openingstijden Wij zijn ook 's avonds geopend
Snelle afspraak? Binnen 48 uur een 1e afspraak
Sportspreekuur Ook op lokatie in Lunteren

Medewerkers

Jan Vinke
Jan VinkeFysiotherapeut, Haptotherapeut, Praktijkeigenaar
Pieter Vaessen
Pieter VaessenManueel therapeut, Praktijkeigenaar
Sofie Faber
Sofie FaberSecretaresse
Tom Adding
Tom AddingGeriatriefysiotherapeut
Hans Takken
Hans TakkenManueel therapeut, Dry Needling
Geke van Houten
Geke van HoutenOncologiefysiotherapeut, Oedeemfysiotherapeut
Barbara Roordink-Oschmann
Barbara Roordink-OschmannFysiotherapeut
Babette Wierda
Babette WierdaKinderfysiotherapeut
Laura van der Haar
Laura van der HaarKinderfysiotherapeut
Christa Donkers
Christa DonkersBekkenfyiotherapeut
Marcella Meijer-van den Brink
Marcella Meijer-van den BrinkSportfysiotherapeut
John Peerdeman
John PeerdemanOrofaciaal fysiotherapeut
Yi Luo
Yi LuoGeriatriefysiotherapeut

Jan Vinke

Functie:
Fysiotherapeut, Haptotherapeut, Praktijkeigenaar

BIG registratienummer: 59035340404
 
Verhaal:
In 1977 heb ik mijn fysiotherapie diploma behaald in Arnhem en kon direct in Lunteren aan de slag. Het werkgebied van Lunteren bevalt me zo goed, dat ik hier nog steeds met veel plezier werk. In 2004 kreeg ik de mogelijkheid om zelfstandig te worden en de praktijk samen met Pieter Vaessen over te nemen. Inmiddels is Therapeutisch Centrum Lunteren een begrip geworden.
 
De psychosomatische problematiek van mensen heeft mij altijd geboeid. Dit heeft ertoe geleid dat ik de opleiding haptotherapie heb gevolgd. Sinds 29 jaar ben ik geregistreerd als GZ haptotherapeut. De combinatie van fysiotherapie met haptotherapie bevalt me erg goed. Het helpt mij om mensen weer in beweging te krijgen, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak.
 
Aandachtsgebieden :
Psychosociale klachten (o.a. hyperventilatie klachten, psychosomatische klachten, angst- en paniekstoornissen, burn-out)

Pieter Vaessen

Functie:
Manueel therapeut, Praktijkeigenaar

BIG registratienummer: 29041862504
 
Verhaal:
In 1993 heb ik mijn fysiotherapie diploma in Nijmegen behaald. Na een aantal jaren werken kreeg ik de kans om samen met collega Jan Vinke de praktijk in Lunteren over te nemen.
 
Therapeutisch Centrum Lunteren bestaat nu sinds 2004 en blijft zich ontwikkelen. We hebben bijna alle specialisaties in huis en daardoor kunnen we vrijwel alle mensen uit Lunteren en omgeving goed van dienst zijn. De samenwerking binnen de praktijk met de andere collega’s, maar ook met andere disciplines binnen en buiten het gezondheidscentrum vind ik erg stimulerend.
Ik heb de opleiding sportrevalidatie (IAS) gedaan en ben Master Manueel Therapeut. Daarnaast heb ik meerdere bijscholingen over de schouder gevolgd. De combinatie van deze specialisaties geeft een goede basis voor een efficiënte begeleiding van mijn cliënten. Hierbij treed ik meestal als “behandelaar” op, maar soms ook meer als “coach”.
 
Daarnaast ben ik actief in het ROF Gelderse vallei, waar ik lid ben van de werkgroep “schouder”.
 
Als aanvulling op de diagnostiek binnen ons centrum heb ik samen met Tom Adding de cursus echografie gevolgd. In 2014 hebben wij daarvoor ons diploma mogen ontvangen.
 
Aandachtsgebieden: 
Schouderklachten, nek- en rugklachten, heupklachten, duizeligheid, echografie

Sofie Faber

Functie:
Secretaresse

Verhaal:
Als secretaresse ondersteun ik alle fysiotherapeuten in onze praktijk op diverse terreinen.
Na de middelbare school heb ik in Breda de opleiding Toerisme gedaan, maar na de geboorte van mijn kinderen ben ik part-time gaan werken als secretaresse bij enkele instellingen en daarna bij een internationaal meubelbedrijf.
Nu ben ik elke ochtend tussen 8.30-12.00 uur in de praktijk en beantwoord de vele telefoontjes. Ook beheer ik de agenda’s van de therapeuten en maak afspraken met de patiënten. De rest van de tijd wordt gevuld met administratieve taken en alles wat ik verder kan doen voor ons team.
 

Tom Adding

Functie:
Geriatriefysiotherapeut

BIG registratienummer: 89047041704
 
Verhaal:
Na mijn VWO heb ik 1 jaar op de Universiteit van Nijmegen informatica gestudeerd, waarna ik besloot verder te gaan met de studie fysiotherapie. Ik heb in 1996 mijn fysiotherapie diploma in Nijmegen behaald. Daarna heb ik tot begin 2000 voor het Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Poliklinische Revalidatie Klimmendaal gewerkt. Sinds 1999 ben ik ook werkzaam in Lunteren en vanaf 2004 voor Therapeutisch Centrum Lunteren. In 2001 heb ik het IAS (International Academy for Sportscience) afgerond en na de opleiding geriatriefysiotherapie aan Avans Hogeschool te hebben gevolgd sta ik sinds 2010 ook geregistreerd als geriatriefysiotherapeut.
 
Vanaf het begin dat ik in Lunteren werkzaam ben heb ik veel met ouderen gewerkt. Aangezien in de praktijk steeds meer behoefte komt aan gespecialiseerde zorg voor ouderen is de keuze om een opleiding in die richting te gaan doen een logisch gevolg.
 
Op 27 november 2014 ben ik geslaagd voor het examen Muskulo Skeletal Ultrasound. Hiermee mag ik mij officieel MSU-echografist noemen. Met behulp van echo kan de diagnostiek naar problemen in het bewegingsapparaat worden ondersteund. Verder ben ik actief in het netwerk “nieuwe heup/knie” en ben ik lid van Parkinsonnet en het Geriatrie Netwerk Gelderse Vallei. Daarnaast ben ik ook nog actief bij Buurtzorg+, (thuiszorgorganisatie).
 
Aandachtsgebieden:
Parkinson, MS, Beroerte en Dementie, nieuwe heup en knie, complexe problematiek die samenhangt met het ouder worden, valproblematiek en valrisico.

Hans Takken

Functie:
Manueel therapeut, Dry Needling

BIG registratienummer: 69063954504
 
Verhaal:
Juni 2005 ben ik aan de Hogeschool van Utrecht afgestudeerd als fysiotherapeut.
Sinds juni 2007 ben ik vier dagen per week in Therapeutisch Centrum Lunteren als fysiotherapeut werkzaam. Daarnaast ben ik als manueel therapeut binnen de praktijk actief. Ik heb de masteropleiding Manuele Therapie in september 2009 aan de SOMT in Amersfoort afgerond. De combinatie fysiotherapie en manuele therapie is een goede aanvulling op elkaar, zo ben ik beter in staat patiënten te behandelen met wervelkolom gerelateerde klachten. Daar waar nodig pas ik mijn manueel therapeutische vaardigheden toe om het beloop van de klacht positief te beïnvloeden. Sinds 2010 ben ik lid van het COPD netwerk in de Gelderse Vallei en begeleid ik patiënten met een chronische longaandoening.
 
Aandachtsgebieden:
nek- en rugklachten, hoofdpijnklachten, duizeligheidsklachten, heupklachten, longproblematiek en medische trainingstherapie.

Geke van Houten

Functie:
Oncologiefysiotherapeut, Oedeemfysiotherapeut

BIG registratienummer: 59065958504
 
Verhaal:
In 2006 ben ik in Utrecht afgestudeerd als fysiotherapeut. Na vier jaar in Veenendaal gewerkt te hebben, kreeg ik de kans om bij het Therapeutisch Centrum Lunteren te komen werken, waar ik nog steeds met veel plezier in ons hechte, ambitieuze team van specialisten werk!
In 2008 heb ik de cursus ‘therapeutische lymfedrainage en oedeemtherapie’ gevolgd, waarna ik meer en meer ben gaan werken met patiënten met lymfoedeem en veneus oedeem. Binnen deze patiëntengroep kwam ik veel in contact met patiënten met een oncologische achtergrond. Deze groep intrigeerde mij en ik wilde graag een betere basis hebben om hen zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Niet alleen op het vlak van oedeem, maar bij alle voorkomende problematiek die kan spelen bij patiënten met een oncologisch probleem of verleden. Daarom ben ik de masteropleiding oncologiefysiotherapie gaan volgen bij Avans+ in Breda, welke ik in 2015 afgerond heb.
 
Verder ben ik in de regio actief in het ‘Multidisciplinair Oncologie Netwerk (MuON) en ben ik lid van de ‘projectgroep Oncologie/ Palliatieve zorg’ binnen het ROF Gelderse Vallei.
 
Aandachtsgebieden:
lymfoedeem, veneus oedeem, littekenproblemen, oncologische revalidatie, klachten veroorzaakt door een oncologische aandoening en/ of de behandeling hiervan (zoals vermoeidheid, conditieverlies, pijn, fibrosering…)

Barbara Roordink-Oschmann

Functie:
Fysiotherapeut

BIG registratienummer: 69046656804
 
Verhaal:
In 1996 heb ik mijn fysiotherapie diploma behaald in Utrecht. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in Duitsland, ben ik in 2000 gaan werken in Lunteren. Ik heb een aantal cursussen gevolgd rond de thema’s “bekkenklachten” en “incontinentieklachten”. De afwisseling van het werken met zwangere vrouwen en de klachten welke daaruit kunnen ontstaan boeien mij zeer.
 
Om de mensen met klachten voortkomend uit Diabetes mellitus beter te kunnen helpen, heb ik diverse cursussen gevolgd. Ook zit ik in de werkgroep DM2 van de ROF Gelderse vallei.
Vanaf 2016 ben ik tevens actief in de werkgroep “nieuwe heup/knie” van ziekenhuis de Gelderse Vallei.
 
Aandachtsgebieden:
bekkenklachten tijdens en na de zwangerschap, incontinentieklachten, beweegprogramma DM2, nieuwe heup/knie, algemene fysiotherapie

Babette Wierda

Functie:
Kinderfysiotherapeut

BIG registratienummer: 09044791204
 
Verhaal:
In 1995 heb ik mijn opleiding Fysiotherapie aan de hogeschool te Nijmegen voltooid. Tijdens mijn stage in het revalidatiecentrum “de Maartenskliniek” op de kinderrevalidatie in Nijmegen werd mijn interesse in de kinderfysiotherapie bevestigd en versterkt. Ik heb toen de modulaire opleiding kinderfysiotherapie te Breda gevolgd en werk sinds 2004 als kinderfysiotherapeute.
 
In 2004 ben ik bij het team van Therapeutisch centrum Lunteren komen werken. Hier heb ik kinderfysiotherapie verder uitgebreid tot een niet meer weg te denken specialisatie binnen de praktijk. Sinds we als praktijk in 2013 in het gezondheidscentrum gehuisvest zijn hebben we ook een eigen oefenzaal met veel spelmateriaal voor het behandelen van de kinderen. Daarnaast behandelen we de kinderen tot 2 jaar aan huis. Op deze manier kan ik gericht advies geven aan ouders over de manier waarop ze - in hun eigen omgeving - hun kind kunnen verzorgen en stimuleren tot een goede motorische ontwikkeling.
 
Tijdens mijn werk heb ik verschillende cursussen gevolgd op het gebied van o.a. motorische schrijfproblemen, zuigelingenasymmetrie en plagiocephalometrie (schedelmeting), motorische testen en fitheidsprogramma’s maken voor het fitte kind.
 
Aandachtsgebieden:
Zuigelingen (0-2 jaar), schrijfproblemen, ontwikkelingsproblemen zowel grof als fijn motorisch en kinderen met overgewicht en fitheidsproblemen.
 
 

Laura van der Haar

Functie:
Kinderfysiotherapeut

BIG registratienummer: 69912035204
 
Verhaal:
In 2008 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen als algemeen fysiotherapeut. Tijdens mijn opleiding was ik er al van overtuigd dat ik mij zou gaan specialiseren als kinderfysiotherapeut. De affiniteit met kinderen was bij mij toen al groot en werd dan ook bevestigd tijdens mijn stage in het revalidatiecentrum bij de afdeling kinderen.
 
Creatief bezig zijn met kinderen, zoeken naar de juiste oplossingen die bij het kind en zijn of haar probleem passen en de nauwe samenwerking met ouders en andere betrokkenen maken dat ik met veel plezier naar mijn werk ga. Ik ben bevoorrecht om een kind te mogen helpen met zijn of haar ontwikkeling.
 
In december 2014 heb ik mijn Master Pedriatic Physical Therapy succesvol afgerond. Naast de master opleiding heb ik meerdere cursussen gevolgd, waaronder Plagiocephalometrie (schedelmeting bij zuigelingen) en houd ik me bezig met kinderen met overgewicht.
 
Sinds 2011 ben ik werkzaam als kinderfysiotherapeut in het Therapeutisch Centrum Lunteren. Ik werk hier met veel plezier in onze mooie grote kinderkamer en oefenzaal. De kinderen van 0-2 jaar behandelen wij aan huis. Twee dagdelen per week ben ik te vinden op basisschool de Triangel.
 
Ik werk aan verschillende projecten. Het “fit for kids”-programma doen wij in samenwerking met diëtiste Mieke Daenen voor kinderen met overgewicht. Daarnaast begeleid ik een stoeigroep. Deze stoeigroep is een cursus voor kinderen met problemen met hun zelfbeeld / zelfvertrouwen, en met grenzen stellen / bewaken.
 
Aandachtsgebieden:
Zuigelingen (0-2 jaar), schrijfproblemen, ontwikkelingsproblemen zowel grof als fijn motorisch en kinderen met overgewicht en fitheids problemen.

Christa Donkers

Functie:
Bekkenfyiotherapeut

BIG registratienummer: 19034286904
 
Verhaal:
In 1975 heb ik mijn fysiotherapie diploma behaald aan de toenmalige Opleiding voor Fysiotherapie in Arnhem. Meteen daarna kon ik komen werken in het Protestants Christelijk Streekziekenhuis in Bennekom, waar ik nog steeds werk, al is de naam gewijzigd in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Naast veel bijscholingen variërend van hartrevalidatie en longfysiotherapie tot haptonomie heb ik in 2007 de registratie voor bekkenfysiotherapie behaald en in 2010 het masterdiploma bekkenfysiotherapie.
Sinds 2013 ben ik ook werkzaam in het Therapeutisch Centrum Lunteren als bekkenfysiotherapeut. Een welkome afwisseling om naast de hectiek van het ziekenhuis in deze mooie, gezellige en goedlopende praktijk te kunnen werken.
Bekkenfysiotherapie is een vorm van fysiotherapie waarbij veel aanspraak wordt gedaan op verandering van het eigen gedrag. U krijgt dan ook veel informatie en uitleg over hoe de normale toiletgang verloopt. Soms is een eenmalig consult al heel verhelderend.
Door de contacten die ik heb via het ziekenhuis verloopt het overleg met specialisten gemakkelijk. Een ideale combinatie van specialistische behandeling maar toch dicht bij uw huis.
 

Marcella Meijer-van den Brink

Functie:
Sportfysiotherapeut

BIG registratienummer: 59912897504
 
Verhaal:
In 2006 heb ik de sportopleiding CIOS in Arnhem afgerond. Na het CIOS ben ik gelijk fysiotherapie gaan studeren in Nijmegen en ben afgestudeerd in 2010. Ik heb veel affiniteit met sport, bewegen en sportblessures en heb daarom de master sportfysiotherapie gedaan, die ik in 2015 heb afgerond.
 
Sinds 2011 ben ik werkzaam bij Therapeutisch Centrum Lunteren.
Ik ben lid van het ROF Gelderse Vallei en zit in de werkgroepen “Voorste kruisband” en “Schouder”.
Elke maandagavond verzorg ik in “Ut Sporthuus” en bij “Well Aktief” te Lunteren het sportspreekuur. We werken samen met alle sportclubs van Lunteren en met sportservice Ede.
 
Aandachtsgebieden:
Sportgerelateerde klachten.

John Peerdeman

Functie:
Orofaciaal fysiotherapeut

BIG registratienummer: 49034678804

 

Verhaal:
In 1990 ben ik in Breda als algemeen fysiotherapeut afgestudeerd. Na eerst een paar jaar in Rotterdam te hebben gewerkt ben ik in 1993 tot eind 2017 gaan werken in Barneveld. Vanaf begin 2018 ben ik als Orofaciaal fysiotherapeut komen werken bij Therapeutisch Centrum Lunteren.

In de tijd dat ik nog in Barneveld werkzaam was kwam uit het werkveld van de tandartsen de vraag naar specifieke fysiotherapeutische behandelingen voor een deel van hun patiënten.  Hiervoor bood de reguliere tandheelkundige behandeling géén oplossing. Om die reden ben ik mij daarin gaan specialiseren. Sinds mei 2011 ben ik afgestudeerd als orofaciaal fysiotherapeut. In de volksmond wordt dit kaakfysiotherapeut genoemd; een term die de lading maar voor een deel dekt.

In de afgelopen jaren heb ik al vele patiënten met goede resultaten binnen korte tijd kunnen helpen. De meeste patiënten komen via de tandartsen, kaakchirurgen, huisartsen, KNO-artsen of gnatologen (gespecialiseerde tandartsen) bij mij, maar ook zonder verwijzing kun je tegenwoordig contact opnemen met een (kaak-)fysiotherapeut.

Aandachtsgebieden:
Kaakklachten, duizeligheid, hoofdpijnklachten, aangezichtsklachten

Yi Luo

Functie:
Geriatriefysiotherapeut

BIG registratienummer: 59918326104
 
Verhaal:
Nadat ik mijn fysiotherapie diploma heb gehaald bij Hogeschool THIM, ben ik
gelijk begonnen met de masteropleiding fysiotherapie binnen de geriatrie.
aan de SOMT te Amersfoort. Deze heb ik afgerond in 2015.
Tijdens mijn opleiding tot fysiotherapeut binnen de geriatrie heb ik
veel ervaring opgedaan in verschillende instellingen, zowel in
eerstelijns klinieken als in een verpleeghuis.
Ik werk vanaf december 2016 met veel plezier bij Therapeutisch Centrum
Lunteren. Mijn doel is om de ouderen van Lunteren zo fit mogelijk te houden, zodat ze veilig
en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Aandachtsgebieden:
Beroerte, nieuwe heup en knie, complexe problematiek die samenhangt
met het ouder worden, valproblematiek en valrisico.