Ruime openingstijden Wij zijn ook 's avonds geopend
Snelle afspraak? Binnen 48 uur een 1e afspraak
Sportspreekuur Ook op lokatie in Lunteren

Oedeemtherapie

Wat is oedeem?

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Zo wordt lymfoedeem veroorzaakt door een slecht of niet functioneren van het lymfestelsel.
Primair lymfoedeem wordt veroorzaakt door een afwijking in het lymfestelsel.
Secundair lymfoedeem ontstaat na een operatie waarbij lymfeknopen zijn verwijderd. Ook door bijvoorbeeld radiotherapie en chemotherapie kan het lymfestelsel beschadigd raken, waardoor oedeem ontstaat.
Lymfoedeem kan zich overal in het lichaam ontwikkelen, bijvoorbeeld in de armen of de benen maar ook op de romp, in de genitaalzone of het gezicht.
 
Voorbeelden van lymfoedeem:
 • Oedeem in de arm of op de romp na een borstamputatie
 • Oedeem na radio- of chemotherapie
 • Oedeem in de benen en/of genitaalzone na gynaecologische ingrepen
 • Oedeem in de benen en/of genitaalzone na buikoperaties waarbij lymfeklieren zijn verwijderd
 • Oedeemvorming rond littekens
 • Oedeem na een wondroosinfectie
Andere vormen van oedeem:
 • Veneus oedeem
 • Postoperatief oedeem
 • Lipoedeem
 • Posttraumatisch oedeem
 • Oedeem bij reumatische aandoeningen
Naast oedeem kan er ook fibrosevorming (verharding) optreden. Bijvoorbeeld rond littekens of na radiotherapie. Deze verhardingen zijn ook te behandelen met oedeemfysiotherapie.

Wat doet de oedeemfysiotherapeut?

Oedeemfysiotherapie richt zich op:
 • Het verminderen van de omvang van het oedeem
 • De progressie van het oedeem tegengaan
 • Vermijden van complicaties zoals huidproblemen
 • Verbeteren van eventuele functiestoornissen
 • Het leren omgaan met oedeem
 De therapie bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmogelijkheden:
 • Voorlichting en adviezen t.a.v. huidverzorging, de belasting van het aangedane lichaamsdeel en omgaan met beperkingen in het dagelijks leven.
 • Manuele lymfedrainage. Dit is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel.
 • Compressietherapie. Door middel van het aanleggen van bandages wordt van buiten af een continue druk aangebracht die het vocht tegengaat en de afvoer van lymfe ondersteunt.
 • Oefentherapie. Waaronder houdings- en bewegingsadviezen en drainage oefeningen
 • Lymftaping. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal soort tape dat de huid als het ware optilt waardoor de lymfevaten onder de huid open gaan staan waardoor het vocht sneller afgevoerd wordt.
 • Behandeling van littekens.

Verwijzing en vergoeding

In de meeste gevallen hebt u voor behandeling door een oncologie- en oedeemfysiotherapeut een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Oncologie- en oedeemfysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering en bij een aantal specifieke indicaties ook vanuit de basisverzekering. Informatie hierover kunt u bij uw therapeut krijgen.

Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking

De erkende oedeem- en oncologiefysiotherapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL) is een lidvereniging van het KNGF. De vereniging telt momenteel ruim 1000 leden. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet. De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.