Ruime openingstijden Wij zijn ook 's avonds geopend
Snelle afspraak? Binnen 48 uur een 1e afspraak
Sportspreekuur Ook op lokatie in Lunteren

Oncologiefysiotherapie

Het hebben of overleven van kanker heeft veel gevolgen. Voorkomende klachten zijn: conditieverlies, vermoeidheid, spierzwakte, pijn en spanningsklachten. Deze klachten kunnen veroorzaakt zijn door de ziekte zelf of door de behandeling (o.a. operaties, chemotherapie of bestralingen). Een oncologiefysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van deze klachten, tijdens en na de ziekte.
Oncologiefysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:
In de behandelfase, waarin de diagnose gesteld is en een operatie, chemotherapie en / of bestraling plaatsvindt.
In de herstelfase, waarin de medische behandelingen achter de rug zijn en de patiënt zich kan gaan richten op het herstel.
In de palliatieve fase, waarin duidelijk is dat de ziekte niet meer te genezen is en de behandeling gericht is op het zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van leven.
In de terminale fase, waarin het levenseinde nadert. Binnen deze fase is behandeling gericht op het bieden van zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van leven.
Fysiotherapie kan binnen al deze fasen een functie hebben. In ieder stadium richt de fysiotherapeutische behandeling zich op andere doelen, die de patiënt en fysiotherapeut in overleg met elkaar vaststellen.
 
intro

 Wanneer oncologiefysiotherapie?

De oncologiefysiotherapeut kan u adviseren en helpen bij de aanpak van onder andere:
 • Mobiliteitsklachten.
 • Vermoeidheid.
 • Conditieverlies.
 • Spanningsklachten.
 • Benauwdheid.
 • (Bewegings)angst.
 • Pijn.
 • Ademhalingsklachten.
 • Gewichtsverandering.
 • Lymfoedeem.
 • Fibrosering.
 • Polyneuropathie.
 • Spierkrampen.
 • Spierzwakte.
 • Algehele lichaamszwakte.
In alle fasen van ziekte en herstel!

Verwijzing en vergoeding

In de meeste gevallen hebt u voor behandeling door een oncologie- en oedeemfysiotherapeut een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Oncologie- en oedeemfysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering en bij een aantal specifieke indicaties ook vanuit de basisverzekering. Informatie hierover kunt u bij uw therapeut krijgen.

Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking

De erkende oedeem- en oncologiefysiotherapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL) is een lidvereniging van het KNGF. De vereniging telt momenteel ruim 1000 leden. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet. De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.