Ruime openingstijden Wij zijn ook 's avonds geopend
Snelle afspraak? Binnen 48 uur een 1e afspraak
Sportspreekuur Ook op lokatie in Lunteren

Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Fysiotherapie bij bekkenklachten richt zich op preventieve en curatieve zorg binnen het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken leidt zo snel tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd.

Wat is de bekkenbodem?

 De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken en heeft drie functies:
 
 • dragen van de buikorganen.
 • ophouden van urine en ontlasting
 • bijdragen aan de stabiliteit van het bekken
 
De samenwerkende spieren rondom het bekken en in de lendestreek (het spierkorset) hebben een belangrijke stabiliserende rol voor het bekken en onderrug en daardoor een belangrijke functie in het dagelijks bewegen. De bekkenbodemspieren en het spierkorset kunnen te zwak of te gespannen zijn, of niet op het juiste moment functioneren. Hierdoor kunnen stoornissen optreden. Voorbeelden van deze stoornissen zijn: pijn in buik en/of bekken, incontinentieklachten en problemen met vrijen.
Bekkenbodemspieren en het spierkorset zijn aan te spannen en te ontspannen, maar veel mensen zijn zich hiervan niet bewust. Zij voelen de functie niet en hebben er geen bewuste controle over.
 
Soms ontstaan klachten door onwetendheid en een verkeerde manier van plassen of ontlasten na bv blaasontstekingen of na een buik- of prostaatoperatie. Ook bij kinderen kunnen al op jonge leeftijd klachten (bv problemen met zindelijkheid ) worden gezien door verkeerd gebruik van bekkenbodemspieren. Hoewel minder algemeen bekend, komen ook bij mannen problemen voor die samenhangen met een niet-optimale bekkenbodemfunctie.
Bij gezonde zwangeren heeft de fysiotherapeutische begeleiding vooral een preventieve functie, namelijk het voorkómen van bekkenpijn en bekkenbodemproblemen.
Door de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee samenwerken bewust te leren gebruiken en houding en beweging op de juiste manier aan te leren, kunnen veel klachten worden voorkomen.
 
Wat is de bekkenbodem?

Indicaties:

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie en met voorlichten, coachen, begeleiden en behandelen bij onderstaande klachten:
 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting.
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen.
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting.
 • verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen.
 • pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen.
 • seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem.
 • voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties).
 • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond zwangerschap en bevalling.
 • ook gezonde zwangeren vormen een indicatie; bij deze doelgroep is de begeleiding met name gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties.
 • bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling.

Wat doet een fysiotherapeut bij bekkenproblematiek?

 • geven van voorlichting over en behandelen van bekkenbodemproblematiek en bekkenpijn.
 • helpen bij het leren herkennen en trainen van de spieren van het bekken, van de bekkenbodem en de spiergroepen waarmee de bekkenbodem in het dagelijks functioneren mee samenwerkt.
 • herstellen van de in samenhang met de klacht verminderde fitheid (conditie) en geven van ADL-adviezen (bij zwangere vrouwen)
 • adviseren en helpen bij het herwinnen van de controle over vulling en evacuatie van blaas en rectum ( bijvoorbeeld blaastraining).
 • advies geven over ondersteunende hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een bekkenband (bij zwangere vrouwen)
 • Bij sommige indicaties kan een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeute inwendige behandelingen toepassen (voorbehouden handeling).

Hoe zorgen wij dat we kwalitatief goede zorg kunnen leveren aan u?

Een bekkenfysiotherapeut is een geregistreerd fysiotherapeut die ook staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register als bekkenfysiotherapeut. Om in dit register ingeschreven te mogen zijn, moet een bekkenfysiotherapeut aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. Zo moet er o.a. na- en bijscholing worden gevolgd (punten halen) en moet er voldoende tijd per week met deze groep patiënten worden gewerkt.